ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

PHIẾU KHẢO SÁT
Nhu cầu tuyển dụng và mức độ hài lòng của Cơ quan, Công ty, Doanh nghiệp

Kính gửi Quý đơn vị!
Nhằm giúp Nhà trường trong việc khảo sát nhu cầu tuyển dụng, đánh giá mức độ hài lòng của các đơn vị đối với Sinh viên được nhà trường đào tạo. Những đóng góp của Quý đơn vị đối với Nhà trường sẽ là cơ sở cho việc đánh giá, điều chỉnh, xây dựng chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu của xã hội . Xin Quý cơ quan, công ty, doanh nghiệp vui lòng điền vào phiếu điều tra dưới đây và gửi về địa chỉ:
Phòng Công tác học sinh sinh viên
Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
Địa chỉ: Xã Quyết Thắng – Thành phố Thái Nguyên
ĐT: 0280.3846254 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn
Xin chân thành cảm ơn!

A. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên Đơn vị trả lời Phiếu khảo sát:
2. Địa chỉ:
3. E-mail: Telephone/Mobile:

B. THÔNG TIN VỀ CÔNG VIỆC VÀ PHẢN HỒI VỀ CHƯƠNG TRÌNH
1. Vui lòng cho biết tại Quý đơn vị có khoảng bao nhiêu lao động.
2. Nếu được Quý đơn vị bố trí phù hợp với chuyên môn được đào tạo, sinh viên có đảm nhiệm công việc được ngay không?
3. Nhìn chung, khả năng sinh viên của Trường đào tạo, tiếp cận công việc khi bắt đầu công tác tại Quý đơn vị như thế nảo?

TT Tiêu chí Yếu TB Không nhận xét Khá Tốt
1 Kỹ năng và phẩm chất cá nhân
1.1 Lịch sự, hoà nhã trong giao tiếp với khách hàng, với đồng nghiệp
1.2 Khả năng làm việc độc lập
1.3 Khả năng làm việc theo nhóm
1.4 Khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề
1.5 Tính cẩn thận, kiên trì, và kỷ luật trong công việc
2 Năng lực chuyên môn
2.1 Nắm kiến thức cơ bản
2.2 Nắm kiến thức chuyên ngành
2.3 Khả năng áp dụng kiến thức vào thực tiễn
2.4 Khả năng sử dụng ngoại ngữ
2.5 Kỹ năng xây dựng kế hoạch
2.6 Phương pháp tổ chức và triển khai
2.7 Kỹ năng đánh giá, kiểm tra, giám sát
3 Năng lực làm việc
3.1 Khả năng thương lượng
3.2 Khả năng lãnh đạo, quản lý
3.3 Khả năng giải quyết mâu thuẫn
3.4 Chịu áp lực cao của công việc
3.5 Khả năng hướng dẫn người khác
4. Xin vui lòng cho biết đánh giá của Quý đơn vị về sự đóng góp của chương trình đào tạo tại Trường đối với việc trang bị KIẾN THỨC, KỸ NĂNG & THÁI ĐỘ nghề nghiệp cho sinh viên khi làm việc tại quý Đơn vị

TT Kiến thức, kỹ năng, thái độ Rất ít Một ít Nhiều Rất nhiều
1 Kiến thức, kỹ năng, thái độ
1.1 Nâng cao kiến thức chuyên môn
1.2 Cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề
1.3 Cải thiện kỹ năng giao tiếp, quan hệ con người
1.4 Cải thiện khả năng phân tích/suy luận
1.5 Cải thiện khả năng tự học
1.6 Tăng cường tinh thần đội nhóm

5. Những thành tố nào dưới đây diễn tả tốt nhất ĐIỂM MẠNH & ĐIỂM YẾU của chương trình đào tạo tại Trường

TT Điểm mạnh và điểm yếu Điểm mạnh Điểm yếu Không nhận xét
1 Thành tố
1.1 Phạm vi kiến thức
1.2 Sự phù hợp với hoạt động nghề nghiệp
1.3 Mức độ chủ động tham gia của người học
1.4 Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề
1.5 Chú trọng kiến thức liên ngành
1.6 Môi trường giảng dạy/học tập
1.7 Mức độ quan tâm đến người học

Điểm mạnh/điểm yếu khác, vui lòng cho biết rõ thêm:
6. Theo cảm nhận của Quý đơn vị, sinh viên của Nhà trường còn những mặt yếu nào cần được bổ sung thêm?
7. Những ý kiến khác

C. THÔNG TIN VỀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG:
Hàng năm, Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông có sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành đào tạo; nếu Quý đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, xin ghi dự kiến số lượng và năm có nhu cầu vào các ô tương ứng:

TT Số lượng tuyển dụng Cao đẳng Đại học
Số lượng Năm Số lượng Năm
1 Nhu cầu tuyển dụng
1.1 Công nghệ thông tin
1.2 Truyền thông và mạng máy tính
1.3 Khoa học máy tính
1.4 Kỹ thuật phần mềm
1.5 Hệ thống thông tin
1.6 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
1.7 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
1.8 Công nghệ kỹ thuật máy tính
1.9 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
1.10 Kỹ thuật y sinh
1.11 Truyền thông đa phương tiện
1.12 Hệ thống thông tin quản lý
1.13 Quản trị văn phòng

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
Trả lời câu hỏi sau: 1 + 1 = ? (viết bằng chữ, tiếng Việt có dấu):