ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

PHIẾU ĐIỀU TRA
SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP

Nhằm giúp cho Nhà trường có được thông tin đầy đủ của sinh viên (SV) sau khi tốt nghiệp ra trường, làm cơ sở cho việc đánh giá, điều chỉnh, xây dựng chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu của xã hội - Xin các cựu SV của Trường vui lòng điền vào phiếu điều tra dưới đây và gửi về địa chỉ:
Phòng Công tác học sinh sinh viên
Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
Địa chỉ: Xã Quyết Thắng – Thành phố Thái Nguyên
ĐT: 0280.3846254 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn
Xin chân thành cảm ơn!

A.THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên: 2. Ngày sinh: (dd-mm-yyyy)
3. Địa chỉ liên hệ: Khóa: Lớp:
4. Điện thoại nhà riêng (hoặc Mobile): 5. E-mail:
6. Tốt nghiệp năm: 7. Chuyên ngành:
8. Hệ đào tạo: 9. Tốt nghiệp loại:
10. Đơn vị công tác:
11. Lĩnh vực công tác có đúng chuyên ngành không:
12. Thu nhập bình quân hàng tháng:
13. Hoàn cảnh công việc hiện tại của bạn14. Thời gian tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp?
15. Lý do xin được việc làm hiện tại
16. Bạn hài lòng với công việc hiện tại?
B. ĐÁNH GIÁ VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG
Xin bạn vui lòng cho ý kiến nhận xét của mình về khóa học tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông bằng cách đánh dấu (X) vào ô tương ứng cho từng mục (TT) với mức độ do mình chọn cho tất cả các lĩnh vực dưới đây:
Mức độ: 1 = hoàn toàn không đồng ý, 2 = không đồng ý, 3 = trung lập, 4 = đồng ý, 5 = hoàn toàn đồng ý.

TT Nội Dung Mức độ đánh giá
1 Chương trình đào tạo 1 2 3 4 5
1.1 Ngành học có mục tiêu rõ ràng và phù hợp với yêu cầu xã hội
1.2 Cấu trúc chương trình đào tạo mềm dẻo, tạo điều kiện thuận lợi cho SV
1.3 Chương trình đào tạo có khối lượng vừa phải so với thời lượng quy định
1.4 Tỷ lệ phân bố giữa lý thuyết và thực hành hợp lý
1.5 Nội dung chương trình phù hợp với mục tiêu đào tạo
2 Đội ngũ giảng viên 1 2 3 4 5
2.1 GV có kiến thức chuyên môn sâu rộng, cập nhật
2.2 GV có phương pháp sự phạm tốt và đạt hiệu quả cao
2.3 GV nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ SV
2.4 GV đảm bảo giờ lên lớp và kế hoạch giảng dạy
2.5 SV được đánh giá đúng, công bằng trong kiểm tra, thi
3 Quản lý và phục vụ đào tạo 1 2 3 4 5
3.1 Công tác tổ chức đào tạo của Nhà trường tạo thuận lợi cho SV
3.2 Cán bộ, nhân viên văn phòng có thái độ phục vụ SV tốt
3.3 Thư viện có đủ tư liệu tham khảo cho các môn học
3.4 Nhà trường có đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập
4 Sinh hoạt và đời sống 1 2 3 4 5
4.1 Các hoạt động Đoàn và Hội có tác dụng tốt, thiết thực với SV
4.2 Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu văn hóa, văn nghệ của SV
4.3 Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu thể dục, thể thao của SV
4.4 Nhà trường chăm lo tốt sức khỏe của SV
5 Đáp ứng của khóa học 1 2 3 4 5
5.1 Khóa học đáp ứng được các mục tiêu đào tạo
5.2 Khóa học cung cấp cho SV đủ những kiến thức cần thiết và được cập nhật
5.3 Khóa học giúp SV phát triển đạo đức, nhân cách
5.4 Khóa học giúp SV phát triển những kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp
5.5 SV tự tin về khả năng đáp ứng các yêu cầu của nghề nghiệp
6 Kiểm tra đánh giá 1 2 3 4 5
6.1 Sử dụng đa dạng hóa các hình thức thi, kiểm tra đánh giá môn học
6.2 Các kỳ thi, kiểm tra đánh giá đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan
6.3 Các tiêu chí đánh giá kết quả học tập được thiết kế rõ ràng, phù hợp

C.Ý KIẾN KHÁC
1. Cảm nhận chung của bạn về chất lượng đào tạo của khóa học:
2. Cảm nhận chung của bạn về chất lượng của môi trường sống, học tập tại trường:
3. Theo bạn, có những môn học nào trong chương trình đào tạo xét thấy không cần thiết?
4. Theo bạn, có những môn học nào cần được bổ sung thêm vào trong chương trình đào tạo?
5. Bạn cảm thấy thiếu những kỹ năng nào khi mới đi làm?
6. Sau khi tốt nghiệp, bạn có nhu cầu được tiếp tục đào tạo tại Nhà trường?7. Bạn có kiến nghị gì với Nhà trường về chương trình đào tạo và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội?
8. Những ý kiến khác
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

Trả lời câu hỏi sau: 1 + 1 = ? (viết bằng chữ, tiếng Việt có dấu):